Follow

Kuş sitesindeki hesaba baharda birisi yazmıştı "Henüz ODTÜ'lü değilim üye olabilir miyim" diye. Naptı acaba? :pepeThinking:

Sign in to participate in the conversation
Metu Life

METU Life claims to be a chill social media for Middle East Technical University members.