Follow

Dün :metulife: metu.life 1 yaşını doldurdu :tada:
Domain renew geciktiği için sitenin çökmesinden öğrendik.

Sign in to participate in the conversation
Metu Life

METU Life claims to be a chill social media for Middle East Technical University members.