Follow

Günaydın, köpek halıya işemek için uyanır uyanmaz onu dışarıya çıkarmaya hazırlanmamızı bekledi yine

· · Web · 1 · 0 · 7
Sign in to participate in the conversation
Metu Life

METU Life is a new way of socialising for METU members, without any advertisement and data tracking mechanisms. Besides having a local timeline, it connects you with Fediverse via Mastodon.