Follow

:pillRed:​ alırsan doğruca yatağına gidip uyursun eğer :pillBlue:​ alırsan ders çalışacağına kendini kandırıp yemek söylersin ve yemeğin ağırlığıyla tüm geceyi öldürsün.

· · Web · 1 · 0 · 6
Sign in to participate in the conversation
Metu Life

METU Life is a new way of socialising for METU members, without any advertisement and data tracking mechanisms. Besides having a local timeline, it connects you with Fediverse via Mastodon.