Follow

πŸ’•γ€€β˜… Β° πŸŒ™ β˜† ΒΈ. ΒΈ γ€€β˜…γ€€ :.γ€€πŸ’• . β€’ β—‹ Β° β˜…γ€€ .γ€€ *γ€€.γ€€.γ€€γ€€ΒΈ ...I loveβœ¨γ€€γ€€γ€€Β° πŸŒ™ Β° γ€€ΒΈ. ● ΒΈ .γ€€γ€€β˜…γ€€Β° :.γ€€ . πŸ’•β€’ Β° γ€€ .γ€€ *γ€€:.γ€€.γ€€ΒΈ . ● ΒΈ γ€€γ€€γ€€β˜…γ€€γ€€β˜…πŸŒ™ Β°β˜… . γ€€γ€€γ€€γ€€.γ€€ Β°β˜†πŸ’• γ€€. ● ΒΈ .γ€€γ€€γ€€β˜…γ€€Β° .γ€€ β€’ β—‹ Β° β˜…γ€€ .γ€€γ€€γ€€γ€€γ€€γ€€γ€€*γ€€.γ€€ πŸŒ™ Β° ...everything✨* ● ΒΈ γ€€γ€€γ€€γ€€Β° Β°β˜† γ€€. * ΒΈ.γ€€γ€€γ€€β˜…γ€€β˜… Β° .πŸ’• .γ€€γ€€γ€€γ€€.γ€€πŸŒ™ Β°β˜† γ€€πŸ’•. * ● ΒΈ .γ€€γ€€γ€€β˜…γ€€Β° :.γ€€ . β€’ β—‹ Β°β˜…γ€€ .γ€€ *γ€€.γ€€γ€€γ€€γ€€γ€€γ€€. γ€€ Β° γ€€. ● .γ€€γ€€γ€€γ€€Β° πŸŒ™ Β°β˜† γ€€ΒΈ.● .γ€€γ€€β˜…γ€€γ€€β˜… Β° πŸŒ™ β˜† ΒΈ. ΒΈ γ€€β˜…γ€€ :.γ€€ . β€’ β—‹ Β° β˜…γ€€ .γ€€ *γ€€.γ€€.γ€€γ€€ΒΈ .γ€€γ€€ Β° γ€€ΒΈ. * ● ΒΈ .γ€€. ...aboutβœ¨γ€€γ€€πŸ’•γ€€Β° πŸŒ™γ€€β˜… Β° . .γ€€γ€€γ€€γ€€.γ€€πŸŒ™ Β°β˜† γ€€. * ● ΒΈ .γ€€γ€€γ€€β˜…γ€€Β° :.γ€€ . β€’ β—‹ Β° β˜…γ€€ .γ€€ *γ€€.γ€€γ€€γ€€γ€€γ€€γ€€. γ€€ Β° γ€€. ● .γ€€γ€€γ€€γ€€Β° πŸŒ™ Β°β˜† γ€€ΒΈ.● .γ€€γ€€β˜…γ€€γ€€β˜… Β° πŸŒ™β˜† ΒΈ. ΒΈ γ€€β˜…γ€€πŸ’• :.γ€€ . β€’ β—‹ Β° β˜…γ€€ .γ€€ *γ€€.γ€€.γ€€γ€€ΒΈ .γ€€γ€€πŸ’• Β° γ€€ΒΈ. * ● ΒΈ .γ€€γ€€γ€€γ€€Β° πŸŒ™ Β° γ€€ΒΈ. ● ΒΈ .γ€€γ€€β˜…γ€€Β° :.γ€€ . β€’ Β° γ€€ .γ€€ *γ€€:.γ€€.γ€€ΒΈ . ● ΒΈ γ€€πŸ’•γ€€γ€€β˜…γ€€γ€€β˜…πŸŒ™Β°β˜… . γ€€γ€€β˜… Β° . .γ€€γ€€γ€€γ€€.γ€€πŸŒ™ Β°β˜† γ€€. * ● ΒΈ .γ€€γ€€γ€€β˜…γ€€Β° :.γ€€ . β€’ β—‹ Β° ...you ✨

Β· Β· 0 Β· 1 Β· 6
Sign in to participate in the conversation
Metu Life

METU Life is a new way of socialising for METU members, without any advertisement and data tracking mechanisms. Besides having a local timeline, it connects you with Fediverse via Mastodon.