Follow

Bi orada olsaydım ne güzel olurdu dedikleriniz vardır, bi de keşke orada olsaydım dedikleriniz vardır. İkinciyi çok söylememek lazım.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Metu Life

METU Life is a new way of socialising for METU members, without any advertisement and data tracking mechanisms. Besides having a local timeline, it connects you with Fediverse via Mastodon.